Glaciació

Som a l’inici d’una nova era glacial,
encara que els indicis indiquin el contrari.
Mor de fred la calma, mor el silenci,
moren la solitud i el confort.
Viuen virus que no eradicarem mai més.
Es glacen els ànims, els desitjos,
les darreres esperances de veure un tomb
en el curs de la història.
Xoquem amb tota mena d’icebergs.